WENZA NJANI UKUZIGCINA WENA & NABANYE NIPHILILE, ICEBO #3

Sasaza -,Uncumo
Wenza kanjani Ukuzigcina kunye nabanye
Lwenziwa njani Uthintelo lokunwenwa kweSifo ngokubekwa wedwa bucala
Zinwenwa njani iintsholongwane kunye neZifo
Kutheni ukhuseleko lubalulekile
Izilumkiso Ezingaphaya Ekhaya
Izilumkiso Ezingaphaya emsebenzini
Ukushiya & Ukubuya Ekhaya
Uyinxiba njani imaski yobuso
Uzisusa kanjani iigloves ezilahlwayo
Yintoni Impilo elungileyo
uCoceko kunye nokuGutyula iinthsolonwane
Hlamba izandla zakho

AMACEBO

Wenza njani ukuzigcina wena & nabanye niphilile, Icebo #1
Wenza njani ukuzigcina wena & nabanye niphilile, Icebo #2
Wenza njani ukuzigcina wena & nabanye niphilile, Icebo #4
Wenza njani ukuzigcina wena & nabanye niphilile, Icebo #5
Wenza njani ukuzigcina wena & nabanye niphilile, Icebo #6
Wenza njani ukuzigcina wena & nabanye niphilile, Icebo #7
Wenza njani ukuzigcina wena & nabanye niphilile, Icebo #8
Wenza njani ukuzigcina wena & nabanye niphilile, Icebo #9