UKUSHIYA & UKUBUYA EKHAYA

Sasaza -,Uncumo
Wenza kanjani Ukuzigcina kunye nabanye
Lwenziwa njani Uthintelo lokunwenwa kweSifo ngokubekwa wedwa bucala
Zinwenwa njani iintsholongwane kunye neZifo
Kutheni ukhuseleko lubalulekile
Izilumkiso Ezingaphaya Ekhaya
Izilumkiso Ezingaphaya emsebenzini
Uyinxiba njani imaski yobuso
Uzisusa kanjani iigloves ezilahlwayo
Yintoni Impilo elungileyo
uCoceko kunye nokuGutyula iinthsolonwane
Hlamba izandla zakho

AMACEBO

Wenza njani ukuzigcina wena & nabanye niphilile, Icebo #1
Wenza njani ukuzigcina wena & nabanye niphilile, Icebo #2
Wenza njani ukuzigcina wena & nabanye niphilile, Icebo #3
Wenza njani ukuzigcina wena & nabanye niphilile, Icebo #4
Wenza njani ukuzigcina wena & nabanye niphilile, Icebo #5
Wenza njani ukuzigcina wena & nabanye niphilile, Icebo #6
Wenza njani ukuzigcina wena & nabanye niphilile, Icebo #7
Wenza njani ukuzigcina wena & nabanye niphilile, Icebo #8
Wenza njani ukuzigcina wena & nabanye niphilile, Icebo #9